Tư vấn, hỗ trợ chủ đầu tư lên ý tưởng cho các hạng mục sắt mỹ thuật là công việc thường xuyên của chúng tôi. Không có công việc nào quá lớn hay quá nhỏ và không có ý tưởng nào không thể biến thành hiện thực. Hãy để Thiên Phong cùng góp phần vào việc biến ý tưởng cho hạng mục cổng, hàng rào, lan can, cầu thang,…của quý vị trở nên hiện thực. Dưới đây là danh sách một số điểm bạn có thể suy nghĩ trước khi bắt tay vào một hạng mục cụ thể:

  1. Ngân sách, bạn đã có dự kiến sẽ chi bao nhiêu cho mỗi hạng mục chưa?

  2. Tiến độ công trình hiện tại của bạn như thế nào? Qua đó có thể biết được thời gian bạn có thể chờ đợi cho đến khi sản phẩm được hoàn thiện mang đến?

  3. Khung thời gian nào chúng tôi có thể đến trao đổi?