“Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn, Thiên Phong sẽ cùng bạn cụ thể hóa những ý tưởng này và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với một kế hoạch đầy đủ để tạo ra một bộ sắt mỹ thuật phù hợp với ngôi nhà của bạn”.